Algemene voorwaarden DVDCD perserij

Al onze leveringen geschieden conform onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn op te vragen via info@dvdcdperserij.nl